Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle leverancer fra www.pifpafpuf.dk såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Pifpafpuf  der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser, eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere. 

 

Generelle oplysninger 

 

Pifpafpuf v. Anders Bohse 

cvr 27786995 

Pifpafpuf 

Strandboulevarden 108 

2100 Kbh Ø 

tlf. 31 37 10 23 

ppp@outlook.dk 

 

Leveringens omfang 

På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på ordrebekræftelsen. 

 

Dokumentation og vejledning 

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang det måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra pifpafpuf  er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed. 

 

Priser og betaling 

 

På pif-paf-puf.dk kan der betales med dankort og bankoverførsel. Der tages ikke betalingsgebyr. Vær opmærksom på, at du ved bankoverførsel ikke er beskyttet af indsigelsesordningen. 

 

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra butikken, og der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. 

 

Alle priser er dagspriser og inkl. moms og andre afgifter. Når du handler med pifpafpuf.dk indgås aftaler på dansk. 

 

Levering og transport 

 

Produkterne sendes fra Strandboulevarden 108, 2100 København.

Estimeret leveringstid på produkterne er 3 til 5 hverdage. 

Pifpafpuf.dk betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Pifpafpuf.dk sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. 

Forsendelse af varer sker med fragtmænd eller PostNord alt efter vægt og rumfang - der oprettes automatisk track and trace. 

Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at ophæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted. 

Vi leverer til Danmark, samt Norge, Færøerne, Grønland og Island. 

Fragtprisen til Danmark er49. kr. uanset ordrens størrelse og 500 kr. til Norge, Færøerne, Grønland og Island. Ved levering af startpakker til Norge og Færøerne er fragtprisen dog kr. 1000. 

 

BEMÆRK! Omhandler dit indkøb flere varer med forskellig leveringtid, er det den længste leveringstid, der gælder. 

 

Risikoen for varerne 

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet. 

 

Fortrydelsesret 

 

Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugsaftaler fortryde aftalen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; 

 

  1. a) Har modtaget din vare
  2. b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
  3. c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved kontakte os på: ppp@outlook.dk eller på 31371023 

 

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

 

Returnering 

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. 

 

Varens stand, når du sender den retur 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. En eventuel værdiforringelse fratrækkes returbeløbet. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 

 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: 

PPP Strandboulevarden 108 2100 Kbh Ø 

 

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og efter forudgående aftale aflevere den personligt på ovenstående adresse. 

 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

 

 

Reklamation 

 

Når du handler på www.pifpafpuf.dk har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

 

Varen sendes til: 

PPP Strandboulevarden 108 2100 Kbh Ø 

 

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 

 

Ansvarsbegrænsning 

Pifpafpu.dk  påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. 

 

Produktansvar 

 

pifpafpuf er ansvarlig for produkter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. 

 

Klageadgang 

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til  Pifpafpuf Strandboulevarden 108 2100 Kbh Ø 31371023. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet www.kfst.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

 

Persondatapolitik 

 

Når der bestilles varer på pifpafpuf.dk, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således: 

Standardinformationer (påkrævede oplysninger). Navn, adresse, tlf samt email 

 

Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer. 

Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer. 

Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner. 

Yderligere informationer (frivillige oplysninger) 

Pifpafpuf.dk videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. 

De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. Pifpafpuf.dk  sender ikke uopfordrede e-mails. Medarbejdere hos pifpafpuf.dk har adgang til disse oplysninger. Den dataansvarlige på www.pifpafpuf.dk er Anders Bohse 

Når du placerer en ordre hos pifpafpuf.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel/misbrug med eksempelvis betalingskort. 

Alle aktiviteter hos pifpafpuf.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgende, hits, etc.). 

Vi har pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Herefter bliver de slettet. Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du kan desuden til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Henvendelser i denne forbindelse rettes til ppp@outlook.dk 

 

 

Standardfortrydelsesformular 

 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

 

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]: 

 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) 

 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*) 

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) 

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) 

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

 

- Dato 

 

(*) Det ikke relevante udstreges 

 

Du kan finde vores version her